Menu
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

Przedsiębiorca: Jan Wydro LOCK-TEL  ul. Kościuszki 7 lok. 2, 32-700 Bochnia, [email protected], tel. (+48) 12 21 000 80.Niniejszym informuję o moim  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

...........................................................................................................

Data odbioru rzeczy (Należy podać dzień, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna, niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy)

...........................................................................................................

Imię i nazwisko Klienta

...........................................................................................................

Adres Klienta

...........................................................................................................

Podpis Klienta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

...........................................................................................................

Miejscowość i data

...........................................................................................................

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyn mają także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli zakup nie miał charakteru zawodowego ( nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej dział przedsiębiorca)

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wzoru formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu lub pisemnie przy użyciu formularza załączonego do produktu. Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego na stronie Sklepu, wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Produkt spersonalizowany nie podlega zwrotowi.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy listem poleconym ekonomicznym (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Po otrzymaniu Państwa oświadczenia, niezwłocznie prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres ul. Kościuszki 7 lok. 2, 32-700 Bochnia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.